0887 50 56 42 - София
02 / 44 11 855
088 49 11 85
0886 89 21 18 - Варна

 

Услугите, които предлагаме в центъра са:visa master card

Услуги Цени
Хомеопатичен първичен преглед /интервю/ 80лв.
Хомеопатичен вторичен преглед /интервю/ 40лв.
Биодиагностика с апарат Оберон 60лв.
Педиатричен преглед 50лв.
Консултация с клиничен психолог/единична сесия/ 40лв.
Консултация с клиничен психолог/редовни сесии/ 30лв.
Пакетни услуги Цени
Диагностика с апарат Оберон + Хомеопатичен първичен преглед 120лв.

Хомеопатичен първичен преглед + Клиничен психолог /сесия/

100лв.

При нас може да извършите разплащане и с ПОС терминално устройство.

Забележка: Цената на хомеопатичен вторичен преглед, важи за пациенти редовно проследявани в Центъра.