Случаи от практиката на Д-р Н. Спасова:

Алергиите представляват свръхчувствителност на организма към фактори, които могат да се намират както във външната, така и във вътрешната му среда.Те се проявяват с патологично повишена имунна реактивност, чрез която организмът се стреми да елиминира или ограничи действието на проникналите в него антигени, носещи чужда за него генетична инфофмация.Основен момент е предварителната сензибилизация на организма към алергените.
От казаното може да се направи изводът, че алергичните прояви са защитна реакция на организма.Мощният ефект на хомеопатията се дължи на индивидуалния подход към всеки пациент във всеки момент и отстраняването на причината за настъпилото като следствие от нея заболяване.Нещо повече, с помоща на хомеопатията може да се въздейства за премахване на предразположенията на организма да реагира на неблагоприятни причини със заболяване.

Алтернативата е адаптация на организма към заобикалящата го среда.Причината за заболяването съответства на момента на сензибилизация на организма.Най-лесни и най-чисти са случаите, които алергичните прочви не се съпътстват с други заболявания.Тогава те се лекуват много бързо.Но ако, както често се случва, алергията е в резултат на неправилно лекувано друго заболяване и злоупотреба с лекарства, може да се получи и така, че първо трябва да се излекуват другите проблеми и едва тогава да е възможно да се приключи с алергията.Организмът може да бъде излекуван по един точно определен ред и този ред обикновено включва лечение първо на по-сериозните и застрашаващи човека състояния.Ще илюстрираме казаното с „чисти случаи“.

Момче на 11 години
На 5-6-годишна вузраст започнала сериозна кашлица.Установена е алергия към домашен прах.Проведено е противоалергично алопатично лечение, което довело до ремисия.Половин година преди хомеопатичния преглед боледувал от пневмония – лекувана алопатично.Три месеца след това се възобновили алергичните пристъпи на кашлица след боледуване от нова вирусна инфекция.Пристъпите се изразяват в кашлица през 20 секунди и водят до смущения в дишането.Дадено е еднократно хомеопатично лекарство, катоспряхме напълно другите лекарства от антиалергичното лечение, което прилагаше до деня на интервюто.Двадесет часа след приема на лекарството кашлял повече отколкото докато вземал антиалергични лекарства, в следващите 2-3 дни кашлицата чувствително намаляла, после се появявала рядко на пристъпи, които постепенно се разреждали и намалявали.Ималпозитивни преживявания и оттогава е много добро настроението му.Месец и половина след първия прием на хомеопатичното лекарство му е даден втори прием.Оттогава здравословното състояние на момчето е добро.

Жена на 28 години
Алергия – започнала с оток около дясното око със сърбеж, зачервяване и загрубяване на кожата, описва я като „старческа“.После се преместила на лявото око. Използва вътрешно и локално антиалергично лечение. Чувства се нервна, кара се , има главоболие от гняв, вътрешно е неспокойна. Спрени са всички лекарства и е приела еднократно хомеопатично лекарство във високо разреждане, с което проблемът е решен.

Мъж на 55 години
Около месец преди интервюто на единия му крак се появил мехур. После се появили и други, пукали се, изтичала водниста течност, сливали се.Проведено е лечение (алопатично).После проблемът се изявил и по ръцете.Кожата се бели, понякога има пукнатини, от които изтича кръв и са болезнени.Няколко дни след еднократен прием на хомеопатично лекарство кожата на ръцете се оправила.Забелязал, че нощем по рядко става да уринира или въобще не става.Четири седмици след първия прием му е дадено повторно лекарството, поради възобновяване на симптомите, но много по-слабо изразени.Няколко години след това не е имал оплаквания.