Project Description

Скъпи хомеопати и студенти по хомеопатия Е- Обучението по хомеопатия представя моето обучение и опит по Класическа хомеопатия и Медицина. Аз я предлагам с надеждата,че ще я приемете като дар за да повишите и довършите разбирането на тази наука.
Тази Програма не се състой само от обсъждане на солидно установено обучение по Хомеопатия,но също включва мой идеи и мисли,които се разпростират върху дългото обучение от предишните поколения.
Предметът на този курс е да даде на всеки енсусиазиран лекар или студент основата.
Моите желания винаги са били да обуча тези талантливи индивиди, които се грижат издълбоко за здравето и човешкото съществуване и да помогна за намаляване на болката от човешкото страдание.