Скъпи колеги и приятели!

Имам удоволствието да ви съобщя, че дългоочакваният курс по „Анатомо-физиологични особености на човешкото тяло и патология“ започва на 21.2.23 г. и ще завърши на 9.7.23 г.  Организира се от Центъра за професионално обучение „Джуел 5“ ЕООД с директор проф. д-р Зоя Горанова, ДН и ще бъде воден от доц. д-р Н. Димитров, ДМ, ръководител на катедра „Анатомия“ към Медицински факултет на Тракийския университет. Заниманията ще бъдат онлайн всеки вторник и четвъртък от 18.00 до 20.30 ч., вкл. една събота месечно от 14.00 до 18.00 ч.

Таксата за курса е 1600 лв. – заплащането е на 4 вноски (по 400 лв.), като първата вноска от 400 лв. е дължима преди започване на курса, а всяка следваща до 1-во число на следващия месец.

IBAN: BG49 IABG 8098 1000 2820 01

Интернешънъл Асет Банк

Основание за плащане: такса за курс, ЕГН на участника

Членовете на „Хомеопатично сдружение „Витулкас България“ и завършилите курс по ЕАФ по метода на ФОЛ и биорезонансна диагностика при д-р Надежда Григорова ще ползват намаление от 200 лв. и цената на курса за тях ще бъде 1400 лв., три вноски по 400 лв. (първите три месеца) и последната 200 лв. със срокове, описани по-горе.

Необходими документи за записване:

  • Трите имена на участника;
  • ЕГН на участника;
  • Копие на документ за платена такса;
  • Копие на диплома за средно или висше образование;
  • 1 снимка за паспорт;
  • Бележка от лекар, че може да присъства на курс по Анатомия;
  • Заявление за записване и заявление за изпит, които ще получите на ел. поща, ще попълните, сканирате и изпратите целия комплект документи на адрес:

Офис на Еконт, кв. Дианабад, ул. Тинтява 27
До Силвия Цветкова, тел. за връзка 0899843684

Условия за записване:

  • Трите имена на участника;
  • ЕГН на участника;
  • Копие на документ за платена такса.

Изпратете тази информация на e-mail адрес: sylvia.tsvetkova@gmail.com

Прилагам Учебната програма на курса тук: АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО И ПАТОЛОГИЯ

За всички въпроси, касаещи курса, вкл. записване, се обръщайте към Силвия Цветкова, тел. 0899843684 и e-mail: sylvia.tsvetkova@gmail.com

С уважение,

Силвия Цветкова,
Асистент координатор на Ел.обучение по Класическа хомеопатия на проф. Витулкас към МАКХ, Алонисос, Гърция