АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО И ПАТОЛОГИЯ