0887 50 56 42
02 / 44 11 855

Хомеопатията- сложната наука с траен оздравителен ефект

През последните години се забелязва дълбока революция в мисленето по отношение на здравето и болестта. Започвайки при сериозната и добре информирана публика, която търси по-ефективни средства за справяне с хроничните болести, тя повлиява самата медицинска професия, а и политиците в правителството.

Днес е трудно да се проследят и открият корените на този начин на мислене. Исторически той се простира назад до Хипократ и преди него, но с навлизането на технологията и строго материалистичния възглед за света, той бива забравен за известно време. Неговото възраждане е повлияно от развитието на психологията, от издигнатия от Езален възглед за човека като едно цяло, от повторното събуждане на духовн¬ото и мистично съзнание, и дори от осъзнаването на еколо¬гията. Това е революция, вдъхновена от висшето ниво на образование, постигнато в по-нови времена.

Прочети още...

Изготване на хомеопатичните лекарства

Понастоящем хомеопатичните лекарства, всички произлезли от царството на растенията, животните и ми¬нералите в естествените им форми, са широко разпространени различни потенции. За да изясним обаче напълно тяхното изготвяне и разработване, трябва да се върнем обратно във времето на Ханеман.

След като Ханеман почувствал, че е изпитал до¬статъчно лекарства, той започнал да ги предписва в приетите по онова време дозировки. Но, въпреки че пациентът винаги бивал излекуван, лекарството често водело до толкова тежко първоначално влошаване на симптомите, че пациентите и ле¬карите изпадали в паника. Това влошаване трябвало да се очаква понеже самото лекарство предизвикало симптоми, по¬добни на тези на пациента.

Прочети още...

Хомеопатията- принцип на действие на хомеопатичните лекарства

"Можем да мислим за материята като съставена от отделпи пространствени зони с краен интензитет на полето.В тази нова физика няма място за поле и материя, защото полето е единствената реалност."

- Алберт Айнщайн Прозрял факта, че материята е проникната от енергия, която може да бъде освободена и насочена към лечение на заболявания, Ханеман формулира правилна концепция за природата на болестите. Той е от учените, чиито изводи се осн¬овават единствено на експериментално изведени и прецизно анализирани факти и никога не приема концепция, не¬съвместима с опитните данни и наблюдения.

Ханеман е поразен от два факта. Първо - медикаментите, които са многократно разредени могат да лекуват, само ако са хомеопатично потенцирани, т.е. енергизирани чрез сукусио; и второ - веднъж след като са потенцирани по този начин, те вече не съдържат каквито и да е доловими материални следи от своя първоначален състав. Следователно характеристиките им на лечебни средства са обусловени не от материални компоненти, а от друг фактор - енергия. Оттук и изводът, че сукусиото навярно предава някаква енергия от първоначалните съставки към неутралното вещество, в което са разтворени.

Прочети още...

Видео

  • video

  • video2

Нашият сайт използва бисквитки. Използвайки www.homeopathy-bulgaria.com, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки", необходими за пълната функционалност на сайта.