0887 50 56 42
 

Kак да разпознаем истинския хомеопат

Най-често хората се насочват към хомеопат, когато им бъде препоръчан от приятел, който е бил излекуван или е останал с достатъчно добри впечатления.
Единствената причина хомеопатията в доста случаи да е вторият избор на хората в България е агресивността на спонсорираната и издържана от фармацевтичните компании конвенционална медицина.
Истината е, че хомеопатията има огромен регистър от много излекувания, писан и попълван в продължение на повече от 200 години.

Първо, не е излишно да зададете няколко въпроса, когато се записвате за първи преглед – хомеопатично интервю.

Още по-добре е, ако хомеопатът има свой уебсайт, от който може да се информирате къде, как и колко се е обучавал. Много хомеопати са завършили няколкогодишни професионални курсове, но има и такива, които са се обучавали сами и допълнително са посещавали курсове и семинари.

Най-доброто място за специализация по хомеопатия е Международната Академия за Класическа хомеопатия в Гърция на остров Алонисос.

Ето и списъка на хомеопатите получили Meждународна Диплома:     http://www.vithoulkas.com/mds-practitioners-worldwide-2

Прочети още...

Хомеопатията- сложната наука с траен оздравителен ефект

През последните години се забелязва дълбока революция в мисленето по отношение на здравето и болестта. Започвайки при сериозната и добре информирана публика, която търси по-ефективни средства за справяне с хроничните болести, тя повлиява самата медицинска професия, а и политиците в правителството.

Днес е трудно да се проследят и открият корените на този начин на мислене. Исторически той се простира назад до Хипократ и преди него, но с навлизането на технологията и строго материалистичния възглед за света, той бива забравен за известно време. Неговото възраждане е повлияно от развитието на психологията, от издигнатия от Езален възглед за човека като едно цяло, от повторното събуждане на духовн¬ото и мистично съзнание, и дори от осъзнаването на еколо¬гията. Това е революция, вдъхновена от висшето ниво на образование, постигнато в по-нови времена.

Прочети още...

Изготване на хомеопатичните лекарства

Понастоящем хомеопатичните лекарства, всички произлезли от царството на растенията, животните и ми¬нералите в естествените им форми, са широко разпространени различни потенции. За да изясним обаче напълно тяхното изготвяне и разработване, трябва да се върнем обратно във времето на Ханеман.

След като Ханеман почувствал, че е изпитал до¬статъчно лекарства, той започнал да ги предписва в приетите по онова време дозировки. Но, въпреки че пациентът винаги бивал излекуван, лекарството често водело до толкова тежко първоначално влошаване на симптомите, че пациентите и ле¬карите изпадали в паника. Това влошаване трябвало да се очаква понеже самото лекарство предизвикало симптоми, по¬добни на тези на пациента.

Прочети още...

Видео

  • video

  • video2

Нашият сайт използва бисквитки. Използвайки www.homeopathy-bulgaria.com, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки", необходими за пълната функционалност на сайта.