0887 50 56 42
 

Изготване на хомеопатичните лекарства

Понастоящем хомеопатичните лекарства, всички произлезли от царството на растенията, животните и ми¬нералите в естествените им форми, са широко разпространени различни потенции. За да изясним обаче напълно тяхното изготвяне и разработване, трябва да се върнем обратно във времето на Ханеман.

След като Ханеман почувствал, че е изпитал до¬статъчно лекарства, той започнал да ги предписва в приетите по онова време дозировки. Но, въпреки че пациентът винаги бивал излекуван, лекарството често водело до толкова тежко първоначално влошаване на симптомите, че пациентите и ле¬карите изпадали в паника. Това влошаване трябвало да се очаква понеже самото лекарство предизвикало симптоми, по¬добни на тези на пациента.

Прочети още...

Хомеопатията- принцип на действие на хомеопатичните лекарства

"Можем да мислим за материята като съставена от отделпи пространствени зони с краен интензитет на полето.В тази нова физика няма място за поле и материя, защото полето е единствената реалност."

- Алберт Айнщайн Прозрял факта, че материята е проникната от енергия, която може да бъде освободена и насочена към лечение на заболявания, Ханеман формулира правилна концепция за природата на болестите. Той е от учените, чиито изводи се осн¬овават единствено на експериментално изведени и прецизно анализирани факти и никога не приема концепция, не¬съвместима с опитните данни и наблюдения.

Ханеман е поразен от два факта. Първо - медикаментите, които са многократно разредени могат да лекуват, само ако са хомеопатично потенцирани, т.е. енергизирани чрез сукусио; и второ - веднъж след като са потенцирани по този начин, те вече не съдържат каквито и да е доловими материални следи от своя първоначален състав. Следователно характеристиките им на лечебни средства са обусловени не от материални компоненти, а от друг фактор - енергия. Оттук и изводът, че сукусиото навярно предава някаква енергия от първоначалните съставки към неутралното вещество, в което са разтворени.

Прочети още...

Истината и спекулацията за хомеопатията от векове до днес

Силно вярвам, че човечеството навлиза в нова епоха на развитие в съзнанието, ново разбиране на нещата, че извършва дълбоки промени и преоценява възприетите норми. Накратко започнала е революция в дълбините, която води към духовно развитие, непознато по сила и размах. Един от факторите-катализатори, тласкащ към преоценка на разбиранията на човечеството, е страданието, а голяма част от страданието се дължи на лошото здраве на човечеството. Сега, когато хората се събуждат за ново измерение в разбирането си за битието и отношението към света като цяло, те разбират, че са осакатени понеже инструментът, с който могат да достигнат по-висшо състояние, а именно тялото, се е изродило и не им служи.

Разумният човек неизбежно се пита: "Ако официалната медицина беше наистина добра и ефективна, защо не по¬добрява положението? Защо днес има милиони епилептици, психично болни, параноици, диабетици, астматици, сърдечно болни и болни от рак?" Затова естествено е хората да се обърнат към други методи на лечение. В този малък трактат се опитах да покажа дълбочината и съвършенството на хомео-патията и невероятната й ефикасност. Излишно е да казвам, че, за да стане чудото, са нужни майстори-хомеопати. Главното е, че чудото може да бъде направено. Не само аз, но и всеки майстор от миналото и настоящото би потвърдил това. Следващата извадка е реч на д-р В.Х.Шварц, на международен конгрес по хомеопатия в Америка:

"Позволете ми да представя изказването на моя учител д-р Дж.Т.Кент, от неговото обръщение като президент на Обществото на хомеопатите в Чикаго през 1912 г.:

Прочети още...

Видео

  • video

  • video2

Нашият сайт използва бисквитки. Използвайки www.homeopathy-bulgaria.com, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки", необходими за пълната функционалност на сайта.