0887 50 56 42
 

Хомеопатия

homeopathyХомеопатията е метод на лекарствено лечение, създаден от немския лекар Ханс-Кристиян Самуел Ханеман през 18 век.
Принципът при хомеопатията е лекуване на подобното с подобно.Това разбиране е известно като закон на подобието.За разлика от алопатичната медицина в нашето съвремие,където лекува симптомите с химически средства и го подтиска,хомеопатичните лекарства подобряват както физическите,така и емоционалните и психически проблеми.Така се постига едно трайно излекуване.

Вижте повече

 

Биодиагностика

diagnostic

Диагностиката на човешкия организъм се провежда с помощта на диагностичен апарат, създаден на основата на сведения за това, че клетките, тъканите и органите са структури, които притежават точни биоелектрични характеристики.

Апаратно-програмен комплекс “Биолаз-Оберон” за биорезонансна диагностика.

Вижте повече

 

 

 

 

 

 Клинична психология

psyhoПсихологията е наука, която изучава поведението, мисловните процеси, както и чувствата на хората. Неин обект на интерес са факторите, механизмите и закономерностите на възникване, развитие и проявяване на психиката като субективно отражение на света. Мнозинството психолози работи в областта на клиничната, консултативната и училищната психология, но също и на индустриалната и организационна.

Вижте повече

 

 

 

 

 

 Детски болести

child

Педиатрията е дял от медицината, чиито предмет е здравето на новородените, децата и юношите до 18 години.

Децата най – често страдат от остри вирусни инфекции на горните дихателни пътища,както и заболявания на долните дихателната пътища- пневмонии, бронхити, бронхиолити.

Вижте повече

 
 

 

 

Нашият сайт използва бисквитки. Използвайки www.homeopathy-bulgaria.com, Вие се съгласявате с "Политика за използване на Cookies/Бисквитки", необходими за пълната функционалност на сайта.