diagnosticДиагностиката на човешкия организъм се провежда с помощта на диагностичен апарат, създаден на основата на сведения за това, че клетките, тъканите и органите са структури, които притежават точни биоелектрични характеристики.

Апаратно-програмен комплекс “Биолаз-Оберон” за биорезонансна диагностика.

Принцип на работа:

Диагностиката на човешкия организъм се провежда с помощта на диагностичен апарат, създаден на основата на сведения за това, че клетките, тъканите и органите са структури, които притежават точни биоелектрични характеристики. Експериментално е доказано, че при патологични процеси те могат бързо и мащабно да се изменят. Електроните и електромагнитното поле носят енергия, заряд и информация.

Явявайки се като гориво за всички жизнени процеси, електромагнитното поле поддържа нормалното физиологично състояние на клетките – състоянието на хомеостаза /физиологичното динамично равновесие в организма/. Жизнените процеси, протичащи в организма, намират отражение в отдавна известните електрокардиограма, електроенцефалограма, електромиограма. Началните, скрито протичащи и дълбоки изменения в жизнената дейност на организма, едва започващите изменения в структурата на атомите и клетките , чието проявление е в нарушената хомеостаза на организма, могат да бъдат фиксирани и разшифровани само с помощта на най-новата Енергоинформационна Диагностика.

Най-новата диагностика има съществени предимства пред традиционните методи на медицинска диагностика като например ултразвуковото изследване, рентгеновата компютърна томография и в същото време значително се отличава от тях.

Функции

 • Анализ на всички органи и системи в организма с точната диагноза.

 • Откриване на всички патологични процеси и предразположености към различни заболявания.

 • Подбиране на подходящи лечебни и профилактични. препарати /алопатични, хомеопатични, фитопрепарати, различни БАД/.

 • Тестване на различни алергени и органопрепарати.

 • Откриване на паразити, гъби и др.микроорганизми.

 • Ранна диагностика на всички патологични и фулкционални процеси и тяхната профилактика/ракови и др./.

 • Определяне на всички лабораторни изследвания в кръвта.

 • Изготвяне на магнитно-инфорнационно зареден препарат.

 • Провеждане на енерго-коригиращи сеанси, т.н. Мора-терапия.

 • Издаване на епикриза с визуално отражение на проблемните органи и подбрано лечение.

Преимущества на компютърното биорезонансно тестиране:

 • Методът е универсален.

 • Методът е максимално удобен и не изисква предварителна подготовка.

 • Методът позволява да се видят даже и незначителни патологични състояния, както и да се диагностицират заболявания в най-раннен стадий.

 • Абсолютно безопасен е за всеки, вкл. бременни и кърмещи жени, както и лица с кардиостимулатори.

 • Програмата обезпечава нагледно всички процеси на тестване.

 • Методът позволява да се контролират в динамика тестваните състояния и да се сравнят с предишните получени резултати.

 • Възможно е индивидуално да се подбират любими оздравителни препарати.

 • Издава се подробно заключение – епикриза.

Методика на провеждане

 • На пациента му се поставят наушници.

 • В ръцете на изследващия се поставят електроди,които държи по време на изследването.

 • Лазерният скенер се насочва в окосмената част на главата.

 • Включва се програмата / снимането на информация за състоянието на вътрешните органи на човека става от подкорието на мозъка, където, както е известно, се съдържа най-достоверната информация/.

Забележка: Изследването се провежда задължително от обучен лекар.