Педиатрията е дял от медицината, чиито предмет е здравето на новородените, децата и юношите до 18 години.

Децата най – често страдат от остри вирусни инфекции на горните дихателни пътища,както и заболявания на долните дихателната пътища- пневмонии, бронхити, бронхиолити. Чести са и храносмилателните разстройства,както и инфекциите на отделителната система.При всички тези случаи се извършват пълния обем изследвания, необходими за поставяне на точната диагноза и провеждане на адекватно лечение в болницата ако е наложително.