Психологията е наука, която изучава поведението, мисловните процеси, както и чувствата на хората. Неин обект на интерес са факторите, механизмите и закономерностите на възникване, развитие и проявяване на психиката като субективно отражение на света. Мнозинството психолози работи в областта на клиничната, консултативната и училищната психология, но също и на индустриалната и организационна. Най-популярните области на науката психология са свързани с консултативната и клинична психология. Често човек, когато си представя психолога, всъщност говори за клиничен психолог.

Клиничната психология е тази част от психологичното познание, която е свързана със здравето, страданието и болестта. Тя определя индивидуалните и типичните прояви в поведението, мисленето и емоциите на човека и се опитва да изясни индивидуалните специфики на човек и връзките им със страданието. Клиничният психолог е преминал през клиничен тренинг, за да работи с телесни и психични разстройства и страдания. Той се занимава с изучаване, диагностициране, лечение и превенция на психични и емоционални разстройства и увреждания.

Провежда диагностични интервюта, психологични тестове, обобщава получените резултати и изготвя психологическа оцека. Той също така може да консултира деца и възрастни, имащи травматични преживявания, житейски кризи, психични и физически страдания, емоционални и поведенчески разстройства, в перспективата на определен психотерапевтичен метод и в зависимост от формирането си.

Кога да потърсим психолог?

Когато търсим самопознание или искаме да се справим със следните проблеми:

 • Усещане за “несправяне” в професионалната и личната сфера от живота

 • Затруднения в общуването и създаването на нови контакти

 • Дълго продължаващо състояние на нервност, раздразнителност и агресивност

 • Панически атаки

 • Преживяване на тежка травма или раздяла

 • Безсъние

 • Натрапчиви мисли и действия, мисли за самоубийство

 • Емоционална нестабилност и неудовлетвореност

 • Злоупотреба с психотропни вещества

 • Проблеми с партньора или партньорката

За кого е подходящо детско-юношеското психологическо консултиране?

За подобряване на взаимоотношенията”родител-дете”, както и за преодоляване на следните проблеми:

 • Агресивно или конфлитно поведение

 • Задръжки в развитието на детето

 • При деца с ниска самооценка, неуверени и плахи

 • Трудности в общуването с връстници, родители и учители

 • Бягства от дома или училище

 • Необясними страхове или нервност

 • Хиперактивност и дефицит на вниманието

 • Депресия и необичайна тревожност

 • Компютърна зависимост, зависимост от хазарт или наркотици

 • Липса на мотивация за учене

 • При преживяна травма от раздяла или загуба на близки за него хора

 • При деца, преживели емоционално, физическо или сексулно насилие