Периодично проследяване

prosledВ хомеопатичната практика е прието да се извършва периодична консултация с лекаря-хомеопат през период от около един месец. Това е необходимо, за да се установи следното:

– дали лекарството е подействало;
– дали действието му не е спряло към края на проследяването;
– кои симптоми са изчезнали и кои остават без промяна;
– дали не са се появили нови симптоми, променящи картината на лекарството.

В резултат от получената информация хомеопатът прави повторен анализ на случая и взима решение как ще продължи лечението.

Някои пациенти, които са се почувствували добре решават, че няма нужда от допълнителни консултации, но по този начин рискуват да прекъснат лечението точно когато лечебният процес е започнал благоприятно.