Услуги Цени
Хомеопатичен първичен преглед /интервю/ 100 лв.
Хомеопатичен вторичен преглед /интервю/ 50 лв.
Биодиагностика с апарат Оберон 70 лв.
Педиатричен преглед 50 лв.
Консултация с клиничен психолог/единична сесия/ 50 лв.
Консултация с клиничен психолог/редовни сесии/ 40 лв.
Курсове Цени
Онлайн курс “Нива на Здраве” с превод на български език 200 ЕВРО
Пълен курс по хомеопатия с превод на български език 4 вноски по 980лв.
ЗАПИШЕ СЕ

При нас може да извършите разплащане и с ПОС терминално устройство.

Забележка: Цената на хомеопатичен вторичен преглед, важи за пациенти редовно проследявани в Центъра.

ЗАПИШЕ СЕ