Това доказателство на снимката, може да обясни като едно от теорията, за това как действат хомеопатичните лекарства.

Сигурно от часовете по физика си спомняте за двойнствения – корпускулярно-вълнов, характер на светлината. Тоест, че тя се държи като частица или вълна, в зависимост от ситуацията. Досега учените успяваха да заснемат всяко от тези две проявление поотделно, но за пръв път от предлагането на тази теория от Айнщайн в началото на 20 век, сме способни да видим снимка на двойнствения характер на светлината.

За да постигнат това, учени от Политехническия институт в Лозана са използвали иновативна техника и електронен микроскоп – толкова мощен, че има само два такива апарата в целия свят. Ето как са постигнали изображението, което виждате по-горе. Първо те са осветили с лазер наножичка, което я е накарало да трепти. Това, от своя страна, е накарало светлинните вълни да пътуват напред-назад по дължината на жичката. Когато вълните се срещат, това води до излъчване на частици – фотони.

След това екипът е насочил поток електрони в близост до наножичката. Толкова близо, че част от електроните са взаимодействали с фотоните, които се излъчват от движението на вълните по жичката. Цялото това упражнение им е позволило да заснемат светлината едновременно като частици и вълни, както можете да видите.