ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ СЕ НАМИРАТ ВЪВ ВИДЕОТО, ЗАСНЕТО НА О.АЛОНИСОС ОТ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ПО ХОМЕОПАТИЯ:

https://www.youtube.com/watch?v=YRLtjBlDaCE           

 

1. Проф. Витулкас, бихме се радвали да ни разкажете как се случи Вашия първи досег с хомеопатията, как Ви спечели тази наука? Знаем, че Хомеопатията по онова време е била популярна в Индия, но не знаем какви традиции е имала тя в Южна Африка, от където вие сте научили за нея и тя се е превърнала в смисъл на Вашия живот.

Prof. Vithoulkas, we would like to know about your first contact with Homeopathy? How did this science earn your trust and become the destiny of your life?

2. Според Вас, готово ли е съвременното общество за лечение с Kласическа хомеопатия и защо тя често е последен, а не първи избор на пациента, след като всички други терапии са се провалили?
Do you think, that a modern society is ready for the Classical Homeopathy? Why Homeopathy is not the first choice of the patients, but the last opportunity after every other methods have failed?

3. Каква е разликата между Класическа хомеопатия и Некласическа хомеопатия?
What are the differences between Classical Homeopathy and other ways of practicing homeopathy?

4. В наши дни сме свидетели на големи атаки срещу Хомеопатията по целия свят. Според Вас как ние, хомеопатичните терапевти, трябва да работим, за да й върнем достойното място на наука, която тя безспорно заслужава?
Nowadays, we are witnessing major attacks against Homeopathy all over the World. How should homeopaths, regain Homeopathy its well-deserved place as Science?

5. Когато лекуваме деца знаем, че родителите много се страхуват от острите състояния и високите темератури, често пъти бързат да потиснат реакцията на оганизма с алопатични медикаменти. Според Вас как трябва да образоваме родителите?
We treat a lot of children but parents are afraid of acutes and high fevers. They suppress the defense mechanism with alopathic medicines. According to you should we educate the parents?

6. Мечтата на Ханеман, откривателя на Хомеопатията е била Хомеопатията да бъде официална  медицина и основно средство за лекуване. Днес много хора казват, че Хомеопатията не е наука и не може да се преподава в университетите. За масовия пациент представата за нея граничи дори с магия или лъженаука. Как следва ние, практикуващите класическа хомеопатия, да подходим правилно в разпространението на тази прекрасна терапевтична система?
Samuel Hanemann’s dream was the recognition of Homeopathy as officially accepted and a main system of healing. Nowadays a lot of people claim that Homeopathy is not a Science and should not be taught in Universities. What must we do like Homeopaths to spread our beautifull therapeutic system?

7. В нашата практика сме свидетели на факта, че хората искат бързи резултати след хомеопатичното лекарство. Много често пациентите се отказват още в началото на терапията си, защото не разбират посоката на излекуване. Според Вас трябва ли хомеопатът да подготвя и запознава теоретично пациента си, преди да започне лечението с класическа хомеопатия?
Patients want rapid results after  homeopathic remedy. They don’t undestand the direction of cure and stop the treatment shortly after starting. Should we, Homeopaths, prepare and enlight our patients before treatment?

8. Често казвате, че хроничните болести днес са следствие от лекувани остри заболявания с алопатични средства. Каква е връзката между тях?
You often say that chronic diseases today are consequence of treating acute illnesses with allopathic remedies. What is the correlation?
Безплодието стана често срещано в нашето Съвремие. Смятате ли, че има причина за това?
Sterility is Wide spread nowadays. What is the reason and how can Homeopathy help?

9. Вие казвате във Вашатa книга „Науката Хомеопатия“, че единствения минус на Хомеопатията е, че е много трудна за усвояване. Ние знаем, че тя изисква много усилия, време, труд, постоянство и саможертва. Не е много лесно в наши дни човек да намери добър,отдаден класически хомеопат. Според Вас какви качества трябва да притежава един наистина добър класически хомеопат?
In your book The Science of Homeopathy you say that Homeopathy is hard to comprehend. We all know that learning takes time, selfsacrifice, perseverance and hard efforts. It is not easy to find a good devoted classical homeopath? What qualities should good classical Homeopath have?

10. Защо Хомеопатията в цял свят, включително и в България се разпространява по един различен, недостъпен и необоснован начин, дори и от вашите ученици?
Why Homeopathy is spreading, also in Bulgaria in a different, inaccessible and non systematic way, even by homeopaths that have finished the courses here in Academy?

11. Какво имате предвид като казвате, че Хомеопатът трябва да бъде един отговорен, достоен човек и да взема възможно най-минималното възнаграждение за своя труд?
What do you mean when you say that the Homeopath should be a responsible and honorable person and must take the least possible payment from the patients?

12. Може ли да кажете нещо по-вече за това, кой хомеопат е подходящ да стане учител по Хомеопатия? Какви качества трябва да притежава?
Whаt qualities should Homeopath have to become a good teacher?

13. Защо казвате, че не е нужно да се доказват нови Лекарства и че тези, с който работим са достатъчни? Защото в момента толкова много хомеопати се занимават с доказвания, който не отговарят на правилата написани в Органона от Ханеман?
Why do you say that there is no need to prove new remedies and that we should treat the patients with already proven ones? Why are there provings that do not follow the rules of the Organon?

14. Какво мислите за бъдещето на Хомеопатията в световен мащаб?
What do you think about the future of Homeopathy in the World?

15. Проф.Витулкас какво може да кажете на студентите по Хомеопатия от България, който се обучават в различни школи по Хомеопатия?
Prof.Vithoulkas what can you tell to the students of a different homeopathic schools in Bulgaria?Could you say something more about E-learning program to Bulgarian students?

Проф. Витулкас, Вие сте голямо вдъхновение за нас, Вашите студенти. Благодарим Ви за личния пример, за всеотдайността, за харизмата и уникалния начин, по който ни учите на  това трудно, но струващо си за изучаване изкуство,което е хомеопатията. Пожелаваме Ви още дълги години да сте все така неуморен, активен и енергичен и изпълнен с Любов!
Prof. Vithoulkas, you are a great inspiration for us, your Bulgarian students. Thank you for your personal example of dedication, for your unique way of teaching to this hard learning art, what is Homeopathy. We wish you to be so tireless, active, energetic and full of Love for many years!