Уважаеми хомеопати,

Бих искал да споделя с вас отговора на проф. Джордж Витулкас относно доклада „Хомеопатия за инфекция с коронавирус Covid-19″ от д-р Адитя Касарян и д-р Раджан Шанкаран.

Хомеопатията е индивидуализирана система на терапия, следователно няма възможност едно лекарство да лекува всички случаи на конкретна патология.

В разпространената статия се вижда, че всички случаи се лекуват с едно единствено лекарство!!!

Какво всъщност се е случило?

Добре известно е, че този коронавирус се самоограничава в 97% от случаите, така че всяко лекарство, било то грешно или плацебо, ще имат същия успех като този описан в случаите.

Трябва също така да се отбележи, че правилното хомеопатично лекарство ще даде ефект, много по-различен от този, описан в тези случаи: този ефект е незабавно възстановяване, а не проточващо се възстановяване, подобно на описаното в тези случаи.

Ако искаме да бъдем сериозни по този въпрос, трябва да поискаме да направим епидемиологично изследване в една от болниците в Европа, където пациенти могат да бъдат назначени на случаен принцип в две различни групи, едната за конвенционално лечение, а в другата група за хомеопатично лечение (индивидуализирано лечение) и след третиране на най-малко 200 случая от всяка група, за да се оценят резултатите и да се установи дали хомеопатичната група има превъзхождащи резултат в преживяемостта, общо състояние и т.н. и до каква степен.

Всички останали „викове“ за превъзходството на хомеопатията при тази грипна епидемия са безотговорни и биха ни обвинили за опортюнисти.

Споменатият Genus Epidemicus не може да бъде забелязан във всички епидемии, дори в случаите, когато е възможно да се установи, това не означава, че всички случаи ще бъдат повлияни с това специфично лекарство.

Genus Epidemicus може да бъде установен само след като практикуващ лекар е лекувал достатъчен брой случаи и е оценил ефекта от лечението си, което означава да се наблюдава кои лекарства са действали наистина добре. Ако той установи, че лекарството преобладава в успешни случаи до голяма степен, тогава може да каже, че това би могло да е Genus Epidemicus. Такива случаи днес, развиващи подобни симптоми, е невъзможно да се открият с нивото на здравето на съвременните ни общества.

Мога да предположа, че ако всеки се опитваше да намери Genus Epidemicus, вероятно всеки би намерил различен такъв!

Какво може да се случи например, след като лекуваме, нека да кажем 5 случая и да намерим в два от тях едно и същото лекарство. То ще се обяви за Genus Epidemicus. Човек може да си представи пълния хаос и объркване, което ще настъпи в такъв случай, когато всеки ще предложи някое лекарство.

Изводът, до който трябва да стигнем, е, че е необходим процес на сериозна оценка, преди човек да може да дава указания на обществото, нелепо е някой да обяви, че е открил Genus Epidemicus от въображението си.

Освен тези забележки към доклада, ако човек анализира информацията, ще намери посочени различни лекарства, но както казахме в началото, всяко лекарство, което може да се предпише, ще окаже някакъв ефект върху пациента.

Но когато правилното лекарство е предписано при случаи подобни на грип, положителният ефект се усеща мигновено.

Необходими предупредителни думи: при тези обстоятелства не можем да твърдим, че ефектът на хомеопатичното лекарство е излекувал пациента, докато не получим доказателството в експеримент, описан по-горе.

Проф. Джордж Витулкас

03/15/2020

Post by Maria Chorianopoulou

#Vithoulkas #Homeopathy #IACH

https://www.facebook.com/groups/12236875283/permalink/10163511299425284/