Обръщение към объркания, хомеопатичен пациент:
Ние, хомеопатите в България, които сме завършили или все още се обучаваме в Международната Академия по Класическа Хомеопатия при проф.Витулкас, с огромна тревога следим какво се случва с Хомеопатията в световен мащаб. Как в толкова важен за човечеството момент се намират хомеопати, вкл. и много популярни световни имена, които вероятно търсейки сензация, хвърлят в пространството препоръки за превенция от Корона вирус, вкл. и в България. За съжаление, това е поведение на хора, които явно са забравили най-първите си уроци по Хомеопатия, които се опитват да пренапишат основните постулати в тази иначе точна наука. Които се опитват да ви обяснят, че обиколка на триъгълник или лице на квадрат вече се намират по други, нови формули, защото старите вече са грешни. Но не е така. Хомеопатията в голяма степен е математика и някои хора са забравили формулите, или никога не са ги знаели. За съжаление, зад многото предлагани „панацеи“ относно Корона вируса, вероятно стоят и финансови интереси. Затова се обръщаме към вас, напълно объркан и загубен в този хомеопатичен „бъркоч“, но търсещ лечение български пациент:
1. Не се доверявай на хомеопат, който ти предлага лечение с препарат, съдържащ повече от едно лекарство и особено във високи разреждания.
2. Не се подвеждай, че Корона вируса може да се профилактира
с какъвто и да е хомеопатичен моно- или комбиниран препарат. Едва ли ще си помогнеш, а може и много да си навредиш!
3. Внимателно подбери човекът, от когото ще потърсиш хомеопатично лечение, като те съветваме да се довериш на такъв, който покрива точка 1.и 2.
4. Не потискай симптомите си, защото това е единственият начин да дадеш правилната информация на твоя хомеопат и да получиш правилното лечение. И то винаги ще бъде с едно лекарство за дадените симптоми. Ако се промени картината на болестта, лекарството ще бъде сменено, но то пак ще е едно.
5. Бъди критичен на кого се доверяваш.
6. Вярвай в хомеопатията, тя е НАУКА, доказала се повече от 200 години и именно затова никой не може да си позволи да я изопачава и пренаписва по удобен за него начин.
7. Бъдете здрави!
Обръщението е от всички, които са учили и продължават да УЧАТ Класическа Хомеопатия, от всички, които ги боли, че тази прекрасна наука се деформира от незнание или вероятно други интереси.