Силно вярвам, че човечеството навлиза в нова епоха на развитие в съзнанието, ново разбиране на нещата, че извършва дълбоки промени и преоценява възприетите норми. Накратко започнала е революция в дълбините, която води към духовно развитие, непознато по сила и размах. Един от факторите-катализатори, тласкащ към преоценка на разбиранията на човечеството, е страданието, а голяма част от страданието се дължи на лошото здраве на човечеството. Сега, когато хората се събуждат за ново измерение в разбирането си за битието и отношението към света като цяло, те разбират, че са осакатени понеже инструментът, с който могат да достигнат по-висшо състояние, а именно тялото, се е изродило и не им служи.

Разумният човек неизбежно се пита: „Ако официалната медицина беше наистина добра и ефективна, защо не по¬добрява положението? Защо днес има милиони епилептици, психично болни, параноици, диабетици, астматици, сърдечно болни и болни от рак?“ Затова естествено е хората да се обърнат към други методи на лечение. В този малък трактат се опитах да покажа дълбочината и съвършенството на хомео-патията и невероятната й ефикасност. Излишно е да казвам, че, за да стане чудото, са нужни майстори-хомеопати. Главното е, че чудото може да бъде направено. Не само аз, но и всеки майстор от миналото и настоящото би потвърдил това. Следващата извадка е реч на д-р В.Х.Шварц, на международен конгрес по хомеопатия в Америка:

„Позволете ми да представя изказването на моя учител д-р Дж.Т.Кент, от неговото обръщение като президент на Обществото на хомеопатите в Чикаго през 1912 г.:

„Нека оповестим на света какво можем да правим, щом като наистина го правим, така че то да стане пример за другите. Всички остри болести, независимо колко болезнени и злокачествени са те, могат да бъдат облекчени или излекувани от хомеопатията: тифус и коклюш – за 10 дни;грип, остър бронхит, пневмония и възвратна треска – за няколко часа;скарлатина, дифтерия, рубеола и вариола – за няколко дни;септични трески – за няколко часа.“

Веднъж попитах д-р Кент: „Какво можеш да направиш за психично болните?“, тъй като зная няколко забележителни случаи на излекувани от него хора. Ето какво ми отвърна: „Бих могъл да мина през нашите приюти за душевноболни, да взема около половината от тях и да ги излекувам. А, ако можех да се свържа с тях по времето, когато са били настанени там, бих могъл практически да излекувам всички освен онези случаи, които се дължат на имбецилност, тумори и епилепсия“.

Всички добри хомеопати биха потвърдили верността на твърденията на д-р Кент, основавайки се на своя ин¬дивидуален опит. Вашият личен опит ще докаже, че хо-меопатията е един талисман, от който всички болести се разтопяват. Тя е нещо специфично. И все пак, въпреки твърденията на Ханеман отпреди повече от 100 години, подкрепени с доказателства, въпреки опитите на д-р Кент, ние все още се бавим да съобщим на света, на професионалистите и на лаиците, какво може да направи хомеопатията. Как биха могли да узнаят, ако ние не им кажем. Ние обменяме информация в нашите кръгове и в нашите списания, но сме занемарили задължението си „да излезем навън в света и да проп¬овядваме евангелието“.

Мързеливи сме и търсим алиби в „професионалната етика“. Следваме пътя на най-малкото съпротивление предпочитаме друг да свърши работата. Държим се като глупави девици, които закопават талантите си ц така оставяме цялото човечество в мрак. „Етично ли е това? Наше задължение е да проповядваме хомео-патията. Лекарската професия като цяло изнемогва и има нужда от хомеопатията, но не знае за нея…

Ако някой съумее да събуди света и да го накара да осъзнае какво може хомеопатията, това би означавало нова епоха за човечеството, епоха на възраждане в медицината. Наистина, хомеопатията е всеобхватна, универсалната й употреба в медицината би означавало голяма крачка напред към едно ново хилядолетие. Тъй като хомеопатията е свързана не само с физическото, но и с духовно развитие на човека и хомеопатичното лекарство, в действителност, спасява душите. То помага да се разруши злото като създава хармония на физическите органи и така се развива един чист ин- струмент за проявление на интелекта и духа. Хомео¬патията помага да се отварят висшите центрове за духовно и небесно влияние. Тя е единствената научна система за медицина, но е прекалено трудна и не може да се овладее без сериозно обучение…

Хомеопатията не се ограничава с няколко болести, а има универсално приложение, но не може да излекува всички болести, тъй като при някои случаи няма до¬статъчно жизненост, за да бъде събудена за изцеление.

Има още една област, в която хомеопатията отбелязва значителни постижения. Мога да твърдя без страх от опровержение, че практически всеки човек може да добави много години към живота си благодарение на хомеопатията, ако навреме се витализира чрез хомеопатично конституционално лекарство. Дори онези по-стари хора, които обикновено умират към 70 годишна възраст, в много случаи могат да бъдат подмладени и да им се добавят години, изпълнени с активност и ко¬мфорт. Този факт ми позволи да пророкувам в една от моите статии през 1916 г., че мр. Дж. Рокфелер без съмнение ще доживее до над 90 години, тъй като знаех, че неговият лекар д-р Ал. Агустин е витализирал този забележителен човек с хомеопатично лекарство.“1

Хомеопатията е много ефикасна тогава, когато няма патологични тъканни промени, т.е., когато разстройството е все още само функционално. В такива случаи, въпреки че страданието на пациента може да бъде много силно, не може да се открие никаква следа от болест дори и след най-подробно клинично изследване.

Хомеопатията дава най-добри резултати в лечението на детските болести – остри или хронични. При децата болестта все още не е имала време да прогресира до степен да бъде нелечима. Жизнеността на децата все още е на висота и поради това е в състояние да произведе необходимата реакция. Едно дете, лекувано с хомеопатия, ще боледува по-малко, отколкото другите понеже хомеопатията премахва предразположението му към болести. Разбира се, за да се премахне напълно въ-зприемчивостта към някоя болест, лечението трябва да бъде продължително и постоянно и трябва да започне в самото начало на живота – при зачеването.

Така хомеопатията може да регенерира населението на всяка страна, която я възприема и практикува заедно с някои Други санитарни мерки. Често добрите хомеопати успяват да възстановят здравето на хора, смятани за нелечимо болни като Постоянно и подходящо стимулират жизнената им сила. Ето какво пише на един свой приятел д-р Кент, човекът, постигнал най-забележителни успехи в света на хомеопатията:

„Не смея да публикувам записките си за епилепсията слепотата, рака, защото ще ме обявят за фалшификатор. И аз не бих повярвал, ако не виждах идващите пациентите, които си отиваха излекувани“.Хомеопатичните списания по света сочат примери на излекувани астматици и всякакви алергии; болести на белия дроб и горните дихателни пътища, анемии, кожни болести от всякакъв вид като псориазис, дерматит, ревматоиден артрит сърдечни болести, бъбречни и чернодробни болести, хронично главоболие, световъртеж, умствени разстройства и т.н. Повечето от тях са били обявени за нелечими от алопатичната медицина и са били излекувани чрез хомеопатия. Като знаем, че хомеопатията е излекувала милиони хора, ще можем да разберем значението на епитафията, която Ханеман е избрал за себе си: „Non Inutilis Vixi“ – „Не живях напразно“. Би било подходящо да се завърши тази книга с думите, които Ханеман завеща на поколенията:

„Опровергайте тези истини, ако можете, покажете още по-ефикасен, сигурен и приятен метод от моя. Отхвърлете ги, но не само на думи – вече сме чули твърде много думи. Но, ако практиката докаже и на вас, както доказа на мен, че моят метод е най-добър, изпол¬звайте го, за да спасите близките си и отдайте слава на Бога“.