Съществуват различни форми и видове уъркшопи и групи за личностно развитие. Какво е общото между тях и какви са техните предимства и ползи?

Като цяло човекът е социално същество и той постоянно взаимодейства с различни групи – в училищната, семейната, работната и приятелската среда. Групата е като огледало за индивида, тъй като чрез нея той научава повече неща за себе си, овладява социални умения и реализира себе си.

Споделянето в група и груповата динамика имат доказан благотворен ефект върху отделния индивид.

Предимствва и ефекти от участието в група:

–          Развиване на социални умения

–          Нови запознанства

–          Подобряване на отношенията с другите

–          Придобиване на усещане за приемане и свързаност

–          Групата дава различна гледна точка и перспектива, съответно и различни решения за справяне с дадена ситуация

–          По-добро разбиране на самия себе си

Всичко това се случва в едно защитено пространство, където участниците се чувстват комфортно и сигурно да споделят и обменят идеи, личен опит и преживявания.

В групата индивидът разбира, че всички хора имаме и сме водени от комплекси, мечти, страхове и емоции. Всички хора имаме нужда от любов, уважение, сигурност, близост. Групата ни показва, че няма нищо страшно и срамно в нашите мисли, чувства и поведение. В резултат на това ние придобиваме себепознанието, необходимо ни, за да разгърнем личностния си потенциал и ресурси.