Нашият Медицински Център „Ханеман“ отново попълни епика си с лекар-хомеопат с дългогодишна практика от областа на класическата хомеопатия. Д-р Спасова е от първите лекари-хомеопати, които стартират в България. Занимава се от 20 г. с хомеопатия и има пациенти, който и до ден днешен се лекуват единствено и само с хомеопатия с много голям успех.

Към нашият екип се присъедини и Ирена, която е учила класическа хомеопатия и медицински курсове към Хомеопатичното общество. Тя е нашият менъджър и се занимава с подготовката на хомеопатичните лекарства.