Сдружението по Хомеопатия „Витулкас България“ е сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност.

Основната дейност и цел на Сдружението е изучаване, прилагане и разпространение на Класическата хомеопатия като лечебен метод, съгласно принципите на основателя на хомеопатията Ханеман.

Нашите задачи са следните:

  1. Обучение на студенти по метода на Класическата хомеопатия според международните стандарти;
  2. Създаване на онлайн библиотека и превод на книги по хомеопатия на български език;
  3. Създаване на онлайн платформа за индивидуално и групово обучение на студенти по хомеопатия с превод на български език по утвърдена вече учебна програма с водещ проф. Витулкас. Повече за програмата може да погледнете тук: Учебна програма
  4. Преглед на пациенти в група с цел обучение за студенти;
  5. Публикуване на случай в международни списания с цел разпространение на хомеопатичния метод;
  6. Организиране на курс по анатомия, физиология и патоанатомия за немедицински специалисти и хомеопати. За повече информация: Курс по анатомия, физиология и патофизиология за хомеопати и други немедицински специалисти
  7. Редовно организиране на Семинари за начинаещи и по-напреднали студенти с цел обучение;
  8. Връзка с медицински университети и институти за колаборация;
  9. Издаване на книги с цел правилно обяснение и разискване на теми относно хомеопатията;
  10. Насърчаване на обучаващите и практикуващи хомеопатия в България.

Повече информация за устава на Сдружението тук: Устав

Молба за членство в Сдружението може да изтеглите тук: Молба за приемане

Повече информация за онлайн курса по класическа хомеопатия: Академичен Курс по Хомеопатия в България с Проф.Витулкас вече и с български превод!

Международно приложение по хомеопатия за обмяна на опит: Новото приложение по хомеопатия на проф. Витулкас

Курс по анатомия и физиология за немедицински специалисти: Курс по анатомия, физиология и патофизиология за хомеопати и други немедицински специалисти

Книгата „Нива на здраве“ с превод на български език: Книгата по хомеопатия Нива на Здраве вече и с превод на български език

Онлайн курс за самостоятелно обучение: https://www.homeopathy-bulgaria.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5/156-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%85%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0/

Банкова Сметка на Сдружението:

IBAN: BG23FINV91501217588138

Получател: ХОМЕОПАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ВИТУЛКАС Б-Я

Сума: 250лв.

Основание: Членски внос за 2023г.